мэдээ

ШаньдунLandianbiologicalTechnologyCo., Ltd Halal poolicy

Шандонг Ландян Биологийн Технологи ХХК ipal mui-ийн ДҮРЭМД нийцүүлэн Halal Assurance System (HAS) -ийн хэрэгжилтийн зорилго нь бүтээгдэхүүний халал чанарыг исламын хууль тогтоомжид тулгуурлан тасралтгүй, тогтвортой байлгах явдал юм.

Гэрчилгээжүүлсэн бүтээгдэхүүнд ашигладаг түүхий эдийг LPPOMMUI-ийн халал гэрчилгээгээр баталгаажуулах.

Баталгаажсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бүх үйлдвэрлэлийн системийг хангалттай цэвэр, халалгүй байлгах.

Муслимийн хэрэглэгчдэд зориулж үйлдвэрлэсэн бүх бэлэн бүтээгдэхүүнийг LPPOMMUI-ийн халал гэрчилгээгээр баталгаажуулах.


Бичлэгийн цаг: 11-р сарын 15-2020